Image
27/6/2021

Neden KOTEDER`e Üye Olmalısınız?

KOTEDER’İN AMACI NEDİR?

KOTEDER’in amacı; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, pay senetleri veya pay senedi dışındaki diğer sermaye piyasası araçları ihracı ile halka açılmaların özendirilerek sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması için gönüllü çalışmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedefimiz, halka açık olan ve halka açılmak için yola çıkan şirketlerimizin, faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç, sorun, talep, görüş ve çözüm önerilerinin düzenleyici ve denetleyici otoritelere iletilebilmesi için “etkili bir iletişim platformu” olabilmektir.

KOTEDER ÜYELİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

KOTEDER’e üye olan ortaklıklar;

  • SPK, BİST ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından tanınan ve desteklenen bir sivil toplum kuruluşunda kendilerini temsil edebilme imkânına sahip olurlar.
  • Faaliyetleriyle ilgili her türlü ortak sorun, talep, görüş ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında etkili bir şekilde iletebilirler ve çözüm için kamuoyu desteği oluşturabilirler.
  • Sermaye piyasası ve kurumsal faaliyetlerle ilgili güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin düzenlenen eğitim, seminer, çalıştay ve panellere katılımda kurumsal üyelere sağlanan özel indirimlerden faydalanabilirler. 
  • Kurumsal faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması, sermaye piyasası mevzuatına uyumun sağlanması, kurumsal değişim ve dönüşümün sağlıklı bir şekilde yönetilip gerçekleştirilebilmesi için orta ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi amacıyla KOTEDER tarafından oluşturulan “Yöneticilik Akademisi” ve “Uzmanlık Alanlarına Yönelik Kurumsal ve Bireysel Eğitim Programları” gibi eğitimlere gönderecekleri uzman ve yönetici personellerine sağlanan özel kontenjan ve indirimlerden faydalanabilirler.
  • Sermaye piyasası mevzuat ve uygulamalarında uzmanlık ve tecrübe sahibi gönüllü KOTEDER danışmanlarıyla iletişim kurabilirler.

KOTEDER’e üye olan yöneticiler;

  • Halka açık ve payları Borsa’da işlem gören üç yüzün üzerindeki ortaklığın yönetim kadroları ile iletişim, işbirliği ve dayanışma sağlayarak ortak sorunlar için çözüm üretebilirler.
  • Sektörlerinde tanınır ve bilinir olmak suretiyle yöneticilik kariyerlerinde daha iyi imkânlara sahip olabilirler.
  • Sermaye piyasası ve kurumsal uygulamalarla ilgili güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin düzenlenen eğitim, seminer, çalıştay ve panellere katılımda bireysel üyelere sağlanan özel indirimlerden faydalanabilirler.
  • Yönetici olarak kariyerinde daha başarılı olması ve daha yüksek pozisyonlarda görev alabilmesi için KOTEDER tarafından oluşturulan “Yöneticilik Akademisi” ve “Uzmanlık Alanlarına Yönelik Kurumsal ve Bireysel Eğitim Programları” gibi özel eğitimlere katılımlarında KOTEDER tarafından bireysel üyelere sağlanan özel kontenjan ve indirimlerden faydalanabilirler.

KOTEDER’E NASIL ÜYE OLABİLİRSİNİZ?

KURUMSAL veya BİREYSEL olmak üzere iki ayrı kategoride KOTEDER üyesi olabilirsiniz.

KURUMSAL ÜYELİK için; Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren ortaklıklar ile pay senedi veya pay senedi dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden veya ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunan ortaklıklar, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları Türkiye’de kurulu Borsalarda Kote olan ortaklıklar ile çoğunluk payları bu ortaklıkların bağlı olduğu sermaye grubuna ait olan ortaklıklar, kendilerini temsile yetkili kişi veya kurulları tarafından alınacak karar ile “Kurumsal Üyelik Başvuru Formu” doldurulup, formda belirtilen belgeler eklenerek yazılı şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun KOTEDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.

BİREYSEL ÜYELİK için; Kurumsal üye olabilme koşullarını taşıyan ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Mali İşlerden Sorumlu Müdür olarak görev yapanlar, Yönetimde Söz Sahibi olanlar Yatırımcı İlişkileri Birimi Yetkilileri  “Bireysel Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup, formda belirtilen belgeleri ekleyerek yazılı şekilde başvuruda bulunabilirler. Üyelik için başvurunun KOTEDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467, Maslak, İstanbul.

Web: www.koteder.org.tr

Tel: 0 212 999 37 76

Mail: info@koteder.org.tr

Genel Sekreter:  Hüseyin Eskici

Tel: 0 530 548 30 46

Mail: huseyineskici@koteder.org.tr, huseyineskici@yahoo.com