Image
26/6/2021

Etik İlkelerimiz

HALKA AÇIK ŞİRKETLER İÇİN ETİK İLKELERİMİZ

1) Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

2) Halka açık bir şirket olmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak, yatırımcılarda güveni sarsacak uygulamalardan kaçınırız.

3) Sermaye piyasasını paydaşlarımızla çıkılan “uzun soluklu” bir yolculuk olarak görür, bu yolculukta onlara değer katmayı hedefleriz.

4) Kurumsal yönetim ilkelerini özümser, zorunlu ilkeler dışında gönüllü ilkelere de uyum konusunda azami özeni gösteririz.

5) Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve iş ilişkilerimizde öncelikli değerler olarak kabul ederiz.

6) Bilgi gizliliği ve güvenliğini temin etmeye ve çalışanlarımızın içsel bilgileri kullanarak kendilerine ve üçüncü kişilere yarar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız.

7) Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız.

8) Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin tarafsız karar vermelerini ve davranışlarını etkileyecek nitelikte hediyeler almalarını engelleriz.

9) İşe alım ve terfilerde liyakata önem veririz. Bu konuda yazılı kurumsal şirket politikaları geliştirir ve uyarız.

10) Faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari merci, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

11) Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı kabul ederiz.

12) İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz.

13) Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

14) Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında politikalar geliştirir ve destekleriz.

15) Bağış verilmesi konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerini ve etik ilkeleri dikkate alarak şirket politikaları belirler ve uyarız.

16) Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

17) Etik ilkelerimizin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.