Tarihçe

KOTEDER ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmak amacıyla 2002 yılında Sn.Yusuf Ziya TOPRAK başkanlığında Hisse senetleri Borsa'da işlem gören ve sektörünün önde gelen yöneticileri olan 10 kurucu üye tarafından kurulmuştur.