Image
26/6/2021

Başkanın Mesajı

Nalan ERKARAKAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Türkiye Sermaye Piyasasının Değerli Paydaşı,


Halka açık şirket olmak global piyasalarda “ortak dil konuşan” şirketler arasına katılmak demektir. Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) olarak temel amacımız, hisseleri Borsa’da işlem gören halka açık şirketler ile halka açılmayı planlayan şirketlerin düzenleyici kurumlar ve diğer piyasa paydaşları arasında bu ortak dilin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak bir “iletişim köprüsü” olabilmektir.

KOTEDER’in öncelikli hedefi, şirketlerimizin hisselerini halka arz ederek sermaye piyasaları yoluyla en uygun maliyetlerle finansman sağlamaları konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştireceğimiz yoğun bilgilendirme faaliyetleri ile şirketler ve düzenleyici kurumlar arasında iletişim ve işbirliğini kolaylaştırırken; herbiri kendi alanında uzman olan yönetim kadrosu ve bünyesindeki yetkin danışmanlarıyla hisseleri Borsa’da işlem görmekte olan veya halka açılmayı planlayan şirketlerin, düzenlemelerden kaynaklanan tereddüt ve sorunlarının giderilmesini temel yol haritamız olarak belirledik.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hisseleri Borsa’da işlem gören ve görmeyen halka açık şirketlerimizin tamamını KOTEDER üyeleri arasında görmek isteriz. Üyelerimiz arasına katılan herbir şirket, sektör ve düzenleyici kurumlar arasında “iletişim köprüsü” kurma işlevimizde gücümüze güç katacaktır. Sizleri bu çabamıza ortak olmaya ve hep birlikte şirketlerimizin değerlerini arttırarak sermaye piyasalarımıza katkıda bulunmaya davet ediyoruz.