Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SOSYAL SORUMLULUK ÇAĞRISI!

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı), her çocuğun ve gencin şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşu olan vakıf gönüllüleri, dostları ve bağışçıları ile bu yolda ilerlemektedir.

Ülkemizde ailesi olmayan veya terk edilmiş ya da ailesine rağmen kişisel varlığı tehdit altında, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış yüz binlerce korunmaya muhtaç, kimsesi olmayan çocuk ve genç var.

1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, korunmaya muhtaç çocukların yani Koruncuklar’ın, “Çocukköyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışmaktadır.

Topluma kazandırıldıkları takdirde ülkelerin en büyük değerleri arasında yer alacak bu çocuklarımızı topluma kazandırabilmek için kurulmuş, 10-12 evden oluşan yerleşim birimine Çocuk köyü diyoruz.

Çocukköylerinde, anne sevgisi ve aile anlayışının sürdürüldüğü ortamda, çocukların bedenen, ruhen, ahlaken ve fikren gelişimleri; toplum içinde verimli ve yapıcı kişilik kazanmaları, yüksek öğrenim dahil olmak üzere eğitimlerinin sağlanması hedeflenmektedir

2005 yılında, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na “korunmaya muhtaç çocuklar konusunda” yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince “ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü" verilmiştir.

Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.

Bolluca Çocuk köyü, 4 temel öğeden oluşmaktadır.

Bolluca Çocukköyü

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan (SHÇEK), 0-6 yaşları arasındayken talebimiz doğrultusunda köyümüze alınan Koruncuklara, sıcak bir yuva niteliği taşıyan evlerde sağlıklı aile ortamı ve güven dolu bir yaşam sunulur. Vakfın himaye altına aldığı bu çocuklar, yöredeki okullara gider, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katılırlar ve yüksek tahsilleri de dahil olmak üzere hayatlarını kendi başlarına idame edebilecek duruma gelinceye kadar Vakfın güvencesi altında, Çocukköyü bünyesinde yaşayabilme imkanına sahip olurlar.

Aile Evi

Her aile evinde, farklı yaşlarda olan ortalama 6-7 çocuk ve ev’in annesi bir arada yaşar. Çocuklar hayatı ve sorumluluklarını birlikte öğrenirler ve paylaşırlar. Aile evi, çocuk için büyüdükten sonra da ziyaret edebileceği bir yuvadır.

Bakıcı Anne Sevgisi

Şefkat ve özenle çocukları büyütebilecek, onlara güven aşılayabilecek, toplum değerlerine sahip, özel olarak eğitilmiş ve belirli bir eğitim ve sınama sürecinden sonra seçilmiş, 25-45 yaş arası örf ve adetlerimize uygun görüşlü kimselerdir. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olup çocukköyünde yaşarlar.

Kardeşlik

Çocukköyü'nde aile bağları doğal olarak gelişir. Farklı yaşlardaki erkek ve kız çocuklar kardeşlik anlayışı içinde yaşarlar. Öz kardeşler ise ayrılmaz, aynı aile evinde kalırlar.

Bolluca Çocukköyünde 4 aşamadan oluşan bir sistem uygulanmaktadır.

Tıpkı her sevgi dolu aile de olduğu gibi...

1- Aile Evi Her ailenin kendine ait müstakil bir evi vardır ve yaşam, her normal ailede olduğu gibi yaşanır. Anne, evin alışverişini ve yemeğini yapar, çocuklarının beslenmesi, çamaşırı, temizliği ve dersleriyle ilgilenir. Çocuklar, annelerinin uygun gördüğü zamanlarda oyun oynar, kardeşleri ve Çocukköyü'ndeki arkadaşlarıyla vakit geçirir ve derslerine çalışırlar. Zaman zaman anneleri ile beraber sinemaya, tiyatroya giderler. Hafta sonları, ihtiyacı olanlar derslerine yardımcı olması amacıyla özel ders alırlar, ayrıca isteyen çocuklar müzik, folklor, modern dans, spor vs gibi özel etkinlik derslerinden de faydalanırlar. Çocukköylerinde aileler deneyimlerini paylaşır ve gerektiğinde birbirlerine yardım elini uzatır.

Genç olmanın güzel ve zor yanlarını biliyoruz...

2- Gençlik Evi

Çocukköyü'nde büyüyen, ergenlik çağına gelmiş çocuklar, köyün devamı niteliğindeki “Gençlik Evi'ne geçerler. Çocuk, Çocukköyü'nden Gençlik Evi'ne geçiş öncesinde en az 1 yıl boyunca, annesi, köy psikologu, Köy Müdürü, Gençlik Lideri ve Gençlik Lideri Sorumlusu tarafından bu geçişe hazırlanır.

Çocuğun, bir grubun içinde kişisel sorumluluğunu üstlenmeyi ve kendi ayakları üstünde durabilmeyi öğrendiği yer gençlik evidir. Gençlik Evlerinde sorumlu, Gençlik Lideri'dir. Gençlik Lideri, pedagoji eğitimi almış, yol gösterebilecek, sorunlara eğilebilecek, gençleri derslerinde ve boş vakitlerini değerlendirmede yönlendirebilecek, onlara olumlu bir genç insan modeli oluşturabilecek kişiler arasından seçilir. Gençlik Liderleri, maaşlı ve sözleşmeli olup, çocukköyünde yaşarlar. Çocuklar öğrenim dönemlerinin sonuna kadar Gençlik Evi'nde kalır ve meslek sahibi olunca kendi yetişkin hayatlarını kurmak üzere ayrılırlar.

Ancak hayata hazır oldukları zaman bile destek gerekebilir...

3- Yarı Bağımsız Yaşam

Gençlik Evi'nde eğitim hayatını tamamlayıp meslek sahibi olan 2-4 genç bir araya gelerek kiraladıkları bir eve geçerler. “Yarı Bağımsız Yaşam” aşamasına geçen gençlere Vakfın maddi desteği bir müddet daha devam eder. Manevi desteği ise hayat boyu sürecektir.

Ve sonunda kendi ayakları üzerinde durabildiğinde...

4- Bağımsız Yaşam

Meslek sahibi olmuş, kendini geçindirebilir hale gelen genç “Bağımsız” olur. Artık örnek bir birey olan gencin annesi, kardeşleri ve vakıfla kurduğu uzun yıllara dayalı ilişkisi yaşamı boyunca devam eder. Çocukköyü, koruncuklar için sıcak bir yuva ve güven demektir.

Bolluca Çocuk köyünün başarısı ile ivme kazanan Vakfımızın hedefi, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyulan illerinde kurmak istediği yeni 5 Çocukköyü'nü bir an önce hayata geçirmek ve daha birçok Koruncuğun yüzünü güldürmektir. Online bağış ve bayram, sertifika bağışlarınızı bekliyoruz.

Vakfımıza Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Vakfımız tüm çalışmalarını sizlerden aldığı güçle yürütmektedir. Bu sebeple, yapacağınız tüm bağış ve sertifika alımları ve destekler hayati önem taşımaktadır. Daha çok korunmaya muhtaç çocuğa destek olabilmemiz ve daha çok genci topluma kazandırabilmemiz için gelin, siz de Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na, yani koruncuklarımıza ve gençlerimize destek ve bağış verebilirsiniz.

Unutmayın! Daha çok çocuğumuzun ve gencimizin yüzünü güldürmek, onlara aydınlık bir gelecek vermek Sizin elinizde. El ver, yardım et, bağış sağla, online özel gün sertifikalarımızdan al, çocuk ve gençlerimiz hayata tutunsun.

Koruncuklarımıza düzenli destek ve bağış vermek için: • Koruncuk gönüllümüz olup çevrenizle Koruncuk Vakfı arasında köprü olabilirsiniz. • Özel günlerde, bağış sertifikalarımızla, sevdiklerinize kişiye özel bağış yapabilirsiniz. (Bayramlar, Anneler Günü, doğum günleri, yıldönümleri, başsağlığı gibi). Ayrıca online bağış ve online sertifika bağışı, özel gün bağışları mümkündür. • Bayram Bağışı (Kurban Bayramı, Şeker Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs Gençlik Bayramı, özel gün bağış, çelenk bağış, vakıf sertifika) bağış yapabilirsiniz ve korunmaya muhtaç çocuklara ve gençlere yardım eli uzatmış olursunuz. • Projelerimizden veya sponsorluklarımızdan birini üstlenebilir vakıf’a düzenli bağış verebilirsiniz. (Vakıf merkezinden konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz)

Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır. Makbuzda gösterilen tutar, vergi matrahından tenzil edilebilir.Vakfımıza yapacağınız her türlü ayni veya nakdi bağış karşılığında tarafınıza makbuz kesilerek gönderilmektedir.

Özellikle banka kanalıyla yatırılan bağış bedellerinde ve bağışlarda, sponsor/bağışçı bilgilerinin (ad, soyad, adres ve telefon) banka dekontunda belirtmesi kendisine makbuz yollanabilmesi için önem taşımaktadır. Online sertifika, online bağış ve bayram bağışları için www.koruncuk.org websitesine başvurabilirsiniz.

BAĞIŞLARINIZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:
Vakıfbank Mecidiyeköy Şb (153)

T.K.M.Ç Vakfı hesap no: TR14 0001 5001 5800 7287 9275 59
Garanti Bankası Metro-Mecidiyeköy Şb (723)

T.K.M.Ç Vakfı hesap no: TR28 0006 2000 7230 0006 2996 62
Yapı Kredi Bankası Mecidiyeköy Şb (82)

T.K.M.Ç Vakfı hesap no: TR53 0006 7010 0000 0081 3472 24
İş Bankası Gayrettepe Şb (1080)

T.K.M.Ç Vakfı hesap no: TR29 0006 4000 0011 0800 6920 98
Akbank Gayrettepe Şb (287)

T.K.M.Ç Vakfı hesap no: TR49 0004 6002 8788 8000 1497 11

Kredi kartından ödeme yapmak ve bağış vermek için lütfen Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakıf merkezimizi arayın.
Tel: (212) 274 95 45, www.koruncuk.org
Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.