News
News at our association is all about news may follow, KOTEDER and listed all company news, CMB, exchange Istanbul, the Turkish Commercial Law, Financial Regulation, Capital Market Licensing Regulation, the Central Registry Agency, Money, Stock Companies and Public Disclosure, Intermediary Institutions of the Union, Treasury, Central Bank, TSI, the Fed, the ECB, the SEC, the NASDAQ from as many different centers, we thought it would be important for our members up to date you can follow the news.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI İNGİLİZCEYE ÇEVRİLMEYE BAŞLANDI.
KOTEDER ve SPL İŞBİRLİĞİ İLE KOTE ŞİRKETLER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER 9 Eylül 2014 tarihinde SPL Eğitim Salonlarında "Uygulamadan Örneklerle Yeni Tebliğ ve Rehber’e Göre Özel Durumlar" konulu bir eğitim programı daha düzenliyor. Daha önceki eğitimlerde olduğu gibi eğitim ücreti 500.-TL+KDV(%18)olup; KOTEDER üyelerine %50 indirimlidir.
SERMAYE PİYASASI KURULU İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİ YAYIMLADI İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Çağdaş konut finansmanı (mortgage) sisteminin kurulmasına yönelik olarak ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığına, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlhami Koç getirildi
Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1 sayılı Tebliğ)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) 22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
SPK "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"i yayımladı.
Sermaye Piyasası Kurulu 27/06/2014 tarihli 2014/19 sayılı Haftalık Bülteni ile Özel Durumlar Rehberini yayımlamıştır.
Abdurrahman Yıldırım' ın kaleminden >>
Piyasa Bozucu Eylemler ile Yöneticilerin Kazanç İadeleri >>
Tarihin en büyük halka arzı >
Yeni düzenlemeler >
Finansal tablo düzenleyecek firmalar >
Ticarete terk suçu >
Bağımsız Denetim Şirketlerinin Belirlenmesi >
Piyasalarda güveni artıracağız >
Finansal Raporlama Esaslar Tebliği >
Banka yönetimine koltuk ekleniyor >
Şirketlere temettü uyarısı >
Önemli isimler görevde.
Borsa Başkanını ziyaret etti
SPK BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
Bedii Ensari vefat etti.
Derneğimiz danışmanından verilen bilgi >
Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü
22 Mayıs 2014 günü saat 16:00’da
İSTANBUL 27 Mayıs 2014
Yeni görevlendirmelere ilişkin bilgiler.
SPK Uygulaması Hakkındaki Kararı yayımladı.
Newsletter
By subscribing, you can get news and announcements just in time.
News