Volunteer Consultants
Abdullah AKYÜZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Washington E.Temsilcisi
Abdurrahman YILDIRIM
Gazeteci
Ali Kamil UZUN
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı
İbrahim HASELÇİN
Sermaye Piyasası Hukukçusu, Gazeteci
Şebnem ERGUN
Sermaye Piaysası Hukukçusu
Gür ÇAĞDAŞ
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı
M.Bilgütay Yaşar
PvC Türkiye, Partner
Saim ÜSTÜNDAĞ
Deloitte Türkiye, Partner
Sevdil YILDIRIM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun ZAMAN
Türkiye Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri
Av.Samiye EYÜBOĞLU
Eyüboğlu Hukuk Bürosu
Newsletter
By subscribing, you can get news and announcements just in time.
News