KOTEDER 30 EKİM 2013-30 MAYIS 2014 DÖNRMİ FAALİYET RAPORU
KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULUNU 30 MAYIS 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada görev dönemi içinde gerçekleştirilen faaliyetler konusunda aşağıdaki açıklamayı yaptı.

1. Yönetim Kurulumuz 31 Ekim 2013-30 Nisan 2014 döneminde;
Dernek Üye Kayıtları ve Üye Kayıt Defteri işlenerek güncel hale getirilmiştir.

2. Derneğimizin sürekliliğini sağlayabilmek ve düzenli üye aidatı toplayabilmek amacıyla, Borsa Kotundaki tüm şirketlerin üst düzey yönetim mensuplarına amaç ve faaliyetlerimizi anlatan toplu yazılar gönderilerek üyelik davetinde bulunulmuş, bu gün itibariyle iki yeni kurumsal üye aramıza katılarak toplam 45 adet kurumsal üye sayısına ulaşılmıştır.

3.Bireysel üyelerimizden şirketlerinden ayrılan, başka görevlere atanan ve emekliliği dolayısıyla çalışma hayatından çekilen üyelerimizin tespiti amacıyla bireysel üyelerin kurumlarına yönetim kurulu üyelerini tanıtıcı ve faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanında 2014 yılı aidat ödemesi hatırlatılmak suretiyle mail ve yazılı bildirimde bulunularak bireysel üye sayısının sağlıklı ve güncel hale getirilmesine çalışılmıştır. Bu bağlamda, halen kayıtlı görülen 47 adet bireysel üyemiz bulunmakta ancak sadec 9 üyemizden 2014 yılı üyelik aidatı tahsil edilebilmiştir. Bu konuda çabalarımız devam etmektedir.

4. Toplu gönderim yapılması amacıyla bir kurye firması ile sözleşme imzalanmıştır.

5. Konularında uzman olan toplam 10 adet piyasa profesyoneli ile irtibat kurularak derneğimizin gönüllü danışmanı olarak hizmet vermeleri sağlanmıştır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ile Borsa Başkanı ziyaret edilmiş, bu çerçevede şirketlerin Etik Risklerinin Yönetilmesi amacıyla Etik ve İtibar Derneği ile işbirliği yapılmış, gönüllü danışmanlarımızın da katılımlarıyla ETİK İLKELER RAPORU hazırlanmış, söz konusu çalışma 10/04/2014 tarihinde SPK Başkanlığının ve akabinde Borsa İstanbul Başkanlığının bilgi ve görüşlerine sunulmuştur

7. Etik İlkeler Raporu’na ilişkin görüş ve önerilerin alınması amacıyla elektronik posta ile üyelerimize ve tüm Borsa Şirketlerine iletilmiştir.

8. Düzenlenecek eğitimlerin ihtiyaçlara uygun belirlenmesi amacıyla SPL ile işbirliği yapılarak, Kot şirketlerine Eğitim İhtiyaç Beklenti Anketi gönderilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ile ortak eğitim protokolü imzalanarak Borsa Kotunda yer alan şirket personeline yönelik olarak;

- 14/02/2014 tarihinde, “Davetten Tescile Tüm Genel Kurul Süreçleri, Elektronik Genel Kurul Süreçleri, TTK uyarınca Web sitesi hazırlama zorunluluğu”, konularında uygulamaya yönelik bir eğitim programı düzenlemiştir. Eğitim tecrübeli eğitimci ve Merkezi Kayıt Kuruluşu eski Genel Müdür Yardımcısı Av. Ümit İhsan YAYLA tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde verilmiş olup, katılım ücreti 250TL+KDV olan bu eğitim KOTEDER üyelerine ücretsiz olarak sunulmuştur. Yine SPL, BİST ve MKK işbirliği ile 27/05/2014 tarihinde “Kamuyu Aydınlatma – KAP Uygulamaları Borçlanma Araçlarının İhraç, İşlem Görme Esasları ve Borçlanma Araçları İhraç ve İşlem Görmesi”, eğitimi düzenlenerek konunun uzmanı olan MKK’dan Remzi AKALIN ve BİST’dan Sertaç KARAAĞAOĞLU tarafından verilmiş olup katılım ücreti 300.-TL+KDV olan bu eğitim KOTEDER üyelerine %50 indirimli olarak sunulmuştur.

10. Mevcut web sayfamız toplu mail gönderimi ve duyurulara müsait olmadığı ve interaktif iletişim ve eğitim programları düzenleme için yetersiz kaldığından yeni bir web sayfası hazırlatılmış olup, test ve kontrolleri tamamlandıktan sonra önümüzdeki hafta hizmete alınacaktır.

11. 30/04/2014 tarihi itibariyle toplam gelirimiz 54.112,25TL, Toplam Giderimiz 23.981,08TL, bankadaki mevduat 31.381,18 TL’ dir.

Bilgilerinize sunar, Yönetim Kurulu olarak tarafımıza gösterdiğiniz güven için şahsım ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Nalan ERKARAKAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Newsletter
By subscribing, you can get news and announcements just in time.
News