Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN!

KOTEDER in 2016 yılı ile ilgili faaliyetlerine geçmeden önce 2016 yılında Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Takdir edersiniz ki 2016 bütün beklentilerin ötesinde hem küresel çapta hem de ülkemizde öngörülemeyen gelişmelere sahne oldu.

Dünya da Fed in faiz artırım süreci, Brexit sonrası Avro bölgesindeki belirsizlik, ABD başkanlık seçimleri, Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel ekonomide daralma ve sıkıntı yaratan belli başlı gelişmeler olurken, Türkiye de Rusya ile uçak krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör olayları ülkemizde de ekonomik büyümeyi yavaşlattı.2016 nın ilk çeyreğinde %4.5 büyüyen Türkiye ekonomisinin ilk 9 aylık büyümesi %2.2 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2016 şirketlerimiz açısından zor bir yıl oldu. Özellikle kurlarda yaşanan dalgalanmalar diğer gelişmelerle birlikte şirketlerin yatırım konusundaki cesaretini azalttı.

2017 yılı için şirketlerin yatırım imkanlarının artırılması ve düşük büyümenin önüne geçilmesi amacıyla hükümet tarafından hazırlanan reformlar sanayinin ekonomide büyümenin hedefi haline getirilmesi şeklinde.Yüksek teknolojili sanayi üretiminin desteklenmesi 2017 ve takip eden yıllarda Türkiye ekonomisinin sağlıklı gidişatı açısından çok önemli hale geldi.

Yatırım ve üretim kaynaklı büyüme hedeflenen bir ekonomide ise şirketlerin kaynak ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale gelecektir.2017 de beklentimiz küresel anlamda belirsizliğin ve dalgalanmaların yavaşlayabileceği şeklinde olmakla birlikte gelişen ülkelere fon akışında rahatlama beklemek de çok gerçekci olmayabilir. Bu nedenle şirketler faaliyetlerinin finansmanı anlamında banka kaynaklarının yanı sıra sermaye piyasası araçlarına da yer vermeli büyüme ve yatırımın finansmanı anlamında yurt içinde ve yurt dışında sermaye piyasası araçlarından faydalanma anlamında gayret göstermelidirler.

Şirketlerin faaliyetlerinin artan oranda sermaye piyasalarından fonlanmasının sağlanması için Şirketlerin  beklenti ve taleplerinin değerlendirilmesi anlamında düzenleyici kurumlarla sektör temsilcilerini bir araya getirecek çalışmaların çok önemli olduğunu ve bu ortamın düzenleyici kurumların önderliğinde sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Böyle bir yılda KOTEDER Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği olarak amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hem piyasanın gelişimine katkıda bulunmak hem de yarattığımız değerlere sahip çıkıp geliştirerek faaliyetlerimizi yönettik.

Başka bir ifadeyle vitrinde olmaktan çok piyasanın mutfağında olup mutfağı düzenlemeye ve bu konudaki faaliyetlerimizi üyelerimizle paylaşmaya, sermaye piyasalarıyla ilgili gelişmelerde, düzenlemelerde üyelerimizin farkındalıklarını artırmaya gayret gösterdik.

Bu çerçevede öncelikle 2014 yılında geniş bir katılımla belirleyip halka açık şirketlerin uygulaması için tavsiye ettiğimiz “Halka Açık Şirketlerde Etik Değerler” konulu çalışmamızı KOTEDER-Etik İtibar Derneği işbirliğinde düzenlediğimiz bir organizasyonla “Ortak Etik Beyanı İmza Töreni’ gerçekleştirdik. Çok sayıda şirket temsilcisi bu imza töreninde bizimle oldu.

Halen gönüllülük ilkesiyle yürürlükte olan halka açık şirketler için etik değerler bütününün kısa zamanda SPK tarafından Kurumsal Yönetim düzenlemelerinin bir parçası haline getirilmesi konusundaki beklenti ve gayretlerimiz 2017 yılında da devam edecektir .(bu konudaki düzenlemelerimize www.koteder.org adresinden ulaşılabilir).

Öte yandan yıl boyunca sermaye piyasasının gelişimi açısından önemli gördüğümüz için davet edilip destek verdiğimiz organizasyon ve çalışmaları şöyle özetleyebilirim.

- 2015 yılında destek vermeye başladığımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile birlikte borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” başlıklı projenin ilk aşamasında halka açık şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin değerlendirmelerini almak amacıyladüzenlenen çalıştaya katıldık.Çalıştaya üyelerimizin ilgi ve katılımı oldukça yüksek oldu.Proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)ile yaptığımız ortak çalışmalar çerçevesinde Birliğin “Güçlü Demokrasi Güçlü Sermaye Piyasaları” temalı ve çok geniş katılımlı ve başarılı geçen “Sermaye Piyasaları Kongresi”ni destekleyen dernekler arasında yer aldık.

- İlave olarak yıl boyunca Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde kurulan Sermaye Piyasaları Meclisinde sektörün önde gelen dernek temsilcileri ile birlikte halka açık şirketleri temsilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığındaki toplantılara katıldık, çalışmalara destek verdik, rapor ve öneriler hazırladık.

- Ayrıca yıl boyunca üyelerimizin katılımıyla sermaye piyasası mevzuatı konusundaki eğitimlerimiz devam etti.

- 2016 yılında Derneğimiz açısından önemli bir gelişme de Dernek tüzüğümüzün günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi oldu. Genel Kurulumuzda karar altına aldığımız haliyle tüzel kişi, gerçek kişi ve onursal üyelik koşullarımızı yeniden belirledik ve sermaye piyasası araçları (hisse senedi,borçlanma aracı vs) ihraçcılarının tamamının Derneğimize üye olabilirliğini sağladık. Bu değişiklikle çok daha geniş bir kesime hitap edecek şekilde üye sayımızın da artırılabilirliğini sağladık. Ayrıca derneğimizin iktisadi işletme ve akademi kurma yetkisini de karar altına aldık.

- 2016 yılıyla ilgili olarak kısaca özetlemeye çalıştığım faaliyetlerimizin yanı sıra sektörün bütün paydaşları tarafından dile getirilen bir ucuyla finansal okur yazarlığa değen ancak daha üst düzeyde tasarladığımız ve uzunca bir süredir üstünde çalıştığımız önemli bir projemizi de çok yakında üyelerimiz ve sektörle paylaşacağız.

Başlangıçta da değindiğim gibi 2016 zor ve sermaye piyasaları açısından özellikle de halka açılmalar, şirket birleşmeleri, devr almalar borçlanma araçları ihracı açısından istenen verimde  bir yıl olamadı.

Ancak KOTEDER olarak 2016 yılı boyunca yaptığımız faaliyetlerin bizi daha güçlü kılacağına ve 2017 yılında sermaye piyasalarında atılacak adımlara ivme katacağını düşünüyoruz.

 

NALAN ERKARAKAŞ

KOTEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
 • GENEL KURULUMUZ 31 MAYISTA Sayın Üyemiz, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 23 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da yine aynı adreste yapılacaktır. Ayrıca, Genel Kurul öncesi saat 14:00-16:00 arasında iRes Financial Research & Advisory firması kurucu ve yöneticisi Sn. Zekeriya ÖZTÜRK ile "Türkiye ve Genel Olarak Dünya Ekonomisine Bakış: Bizi neler Bekliyor?" temalı bir Yuvarlak Masa Toplantısı ile bir ufuk turu yapacağız. Sn. ÖZTÜRK'ün kısa özgeçmişi aşağıda yer almaktadır: GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyetlerle ilgili federasyon, dernek, birlik ve üst kuruluşlara üye olunması konusunda gerekli kararları alma, prosedürleri uygulama ve delege bildirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 8. Sermaye piyasalarının ihtiyacı olan nitelikli yönetici yetiştirilmesi amacıyla Dernek tüzüğünün 4) n ve ö maddeleri ile 16) e maddesi doğrultusunda eğitim programı oluşturulan KOTEDER AKADEMİ’nin kurulması ile yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla işbirliği yapılması, akademi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9. 2018 yılından itibaren uygulanacak kurumsal ve bireysel üyelik aidatının belirlenmesi. 10. Dilek ve öneriler.
 • İGA'DA FLAŞ ATAMA! İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli ismi KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. H. Kadri Samsunlu atandı. KOTEDER ailesi olarak kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • KOTEDER FORUM İSTANBUL 2017'DE! Forum İstanbul 2017'ye KOTEDER'i temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sevdil Yıldırım panelist olarak katıldı. Eski SPK Başkanı Prof. Vedat Akgiray tarafından yönetilen panelde Türkiye Varlık Fonu tartışıldı.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • BURSA ÇİMENTO A.Ş. ÜYEMİZ OLDU! BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. KOTEDER KURUMSAL ÜYELERİMİZ ARASINA KATILDI! YETKİLİ TEMSİLCİLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ SN. H. NALAN GÜZEL ve GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SN. FERRUH ŞENTEPE 23 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILARAK BİZE GÜÇ VERDİLER.
 • ACI KAYBIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU BİR ÖNCEKİ KOTEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU'NU KAYBETTİK!
 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET! Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde saat 16:00’da saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde yapılacaktır.
 • KOTEDER ETİK İLKELERİ AÇIKLANDI! TEİD ve KOTEDER işbirliği ile hazırlanan Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler 13 Ocak 2016 günü The Marmara Otelinde yapılan imza töreni ve gala yemeğinde açıklandı.
 • BİST KOTASYON YÖNERGESİ EĞİTİMİ! YENİ BİST KOTASYON YÖNERGESİ VE UYGULAMALARI KOTEDER, SPL ve BORSA İSTANBUL işbirliği ile 26 Kasım 2015 tarihinde SPL Eğitim salonlarında düzenlenecek.
 • SOSYAL SORUMLULUK ÇAĞRISI! Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) sizleri Sosyal Sorumluluğa Davet ediyor! Vakfın kısa tarihçesi ve faaliyetleri haberin devamında yer almaktadır:
 • SPK Başkanı:Halka Arzlar Artacak SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Koteder) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Konferansı'nda Reuters'a yaptığı değerlendirmede, global risk algısında bir değişim yaşandığını ve şirketlerin daha fazla borçlanarak büyümesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.
 • KONFERANSIMIZ BAŞARILI GEÇTİ! KOTEDER, SPK ve YÖİKK ev sahipliğinde, yatırım ortamını birlikte iyileştirmek, payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uyumuna yönelik bilgileri paylaşmak, aynı zamanda sermaye piyasası paydaşı olan şirketlerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunları dile getirmek ve çözüm üretmek amaçlı eylem planlarını belirlemek üzere, 5 Mayıs 2015 Salı günü Wyndham Grand Levent İstanbul Otel’de yapılan Kurumsal Yönetim Konferansımız başarıyla tamamlandı.
 • KOTEDER BASINDA! DEV RÖPORTAJ! Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ Borsa Gündem'den Serap SÜRMELİ'nin sorularını yanıtladığı röportajda Sermaye Piyasaları ve Halka Açık Şirketlere yönelik olarak KOTEDER'in vizyon, misyon ve faaliyetlerini kamu oyu ile paylaştı. Röportajın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. http://www.borsagundem.com/borsa-kulis/koteder-tesvik-duzenlemesi-hayata-gecmeli-635306_p461124.htm
 • BASINDA ARAMA KONFERANSI! TSPB Başkanı Koç, ev sahipliği yaptığı Sapanca’daki zirvede Borsagundem.com’un sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı
 • KOTEDER ARAMA KONFERANSINDAYDI! TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 20 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen “Sermaye Piyasasının Yeni Yol Haritası İçin Arama Konferansı”na KOTEDER’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ katıldı.
 • ÖZEL DURUMLAR EĞİTİMİ YAPILDI Yeni Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi Uygulamalı Eğitimi 9 Eylülde SPL Eğitim Salonlarında gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.
 • KOTEDER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER ve SPL İŞBİRLİĞİ İLE KOTE ŞİRKETLER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER 9 Eylül 2014 tarihinde SPL Eğitim Salonlarında "Uygulamadan Örneklerle Yeni Tebliğ ve Rehber’e Göre Özel Durumlar" konulu bir eğitim programı daha düzenliyor. Daha önceki eğitimlerde olduğu gibi eğitim ücreti 500.-TL+KDV(%18)olup; KOTEDER üyelerine ve Kurumsal Üyelik için başvuran şirket personeline %50 indirimlidir.
 • YENİ İPOTEK FİNANSMANI TEBLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİ YAYIMLADI İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Çağdaş konut finansmanı (mortgage) sisteminin kurulmasına yönelik olarak ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
 • TSPB'de yeni başkan İlhami Koç Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığına, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlhami Koç getirildi
 • PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ DEĞİŞTİ Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1 sayılı Tebliğ)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) 22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER SPK "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"i yayımladı.
 • SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİNİ YAYINLADI Sermaye Piyasası Kurulu 27/06/2014 tarihli 2014/19 sayılı Haftalık Bülteni ile Özel Durumlar Rehberini yayımlamıştır.
 • Sorun üçgeni mi, kısır döngü mü? Abdurrahman Yıldırım' ın kaleminden >>
 • IMKB Tarihin en büyük halka arzı >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Yeni düzenlemeler >
 • Muhasebe Standartlarında Finansal tablo düzenleyecek firmalar >
 • Şirket Müdürlerinin Yeni Kabusu Ticarete terk suçu >
 • Bakanlar Kurulu Kararı Bağımsız Denetim Şirketlerinin Belirlenmesi >
 • SPK başkanı Vahdettin Ertaş Piyasalarda güveni artıracağız >
 • Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Esaslar Tebliği >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Banka yönetimine koltuk ekleniyor >
 • Vahdettin Ertaş Uyardı Şirketlere temettü uyarısı >
 • KOTEDER de Yönetim Değişti Önemli isimler görevde.
 • Koteder Yönetim Kurulu Borsa Başkanını ziyaret etti
 • KOTEDER BAŞKANI Nalan ERKARAKAŞ SPK BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
 • ACI KAYBIMIZ Bedii Ensari vefat etti.
 • KOTASYON YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Derneğimiz danışmanından verilen bilgi >
 • Etik Zirvesi 2014 Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü
 • KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULU 22 Mayıs 2014 günü saat 16:00’da
 • Kote Şirketler Eğitimleri - 2 İSTANBUL 27 Mayıs 2014
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.