Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN!

KOTEDER in 2016 yılı ile ilgili faaliyetlerine geçmeden önce 2016 yılında Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Takdir edersiniz ki 2016 bütün beklentilerin ötesinde hem küresel çapta hem de ülkemizde öngörülemeyen gelişmelere sahne oldu.

Dünya da Fed in faiz artırım süreci, Brexit sonrası Avro bölgesindeki belirsizlik, ABD başkanlık seçimleri, Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel ekonomide daralma ve sıkıntı yaratan belli başlı gelişmeler olurken, Türkiye de Rusya ile uçak krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör olayları ülkemizde de ekonomik büyümeyi yavaşlattı.2016 nın ilk çeyreğinde %4.5 büyüyen Türkiye ekonomisinin ilk 9 aylık büyümesi %2.2 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2016 şirketlerimiz açısından zor bir yıl oldu. Özellikle kurlarda yaşanan dalgalanmalar diğer gelişmelerle birlikte şirketlerin yatırım konusundaki cesaretini azalttı.

2017 yılı için şirketlerin yatırım imkanlarının artırılması ve düşük büyümenin önüne geçilmesi amacıyla hükümet tarafından hazırlanan reformlar sanayinin ekonomide büyümenin hedefi haline getirilmesi şeklinde.Yüksek teknolojili sanayi üretiminin desteklenmesi 2017 ve takip eden yıllarda Türkiye ekonomisinin sağlıklı gidişatı açısından çok önemli hale geldi.

Yatırım ve üretim kaynaklı büyüme hedeflenen bir ekonomide ise şirketlerin kaynak ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale gelecektir.2017 de beklentimiz küresel anlamda belirsizliğin ve dalgalanmaların yavaşlayabileceği şeklinde olmakla birlikte gelişen ülkelere fon akışında rahatlama beklemek de çok gerçekci olmayabilir. Bu nedenle şirketler faaliyetlerinin finansmanı anlamında banka kaynaklarının yanı sıra sermaye piyasası araçlarına da yer vermeli büyüme ve yatırımın finansmanı anlamında yurt içinde ve yurt dışında sermaye piyasası araçlarından faydalanma anlamında gayret göstermelidirler.

Şirketlerin faaliyetlerinin artan oranda sermaye piyasalarından fonlanmasının sağlanması için Şirketlerin  beklenti ve taleplerinin değerlendirilmesi anlamında düzenleyici kurumlarla sektör temsilcilerini bir araya getirecek çalışmaların çok önemli olduğunu ve bu ortamın düzenleyici kurumların önderliğinde sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Böyle bir yılda KOTEDER Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği olarak amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hem piyasanın gelişimine katkıda bulunmak hem de yarattığımız değerlere sahip çıkıp geliştirerek faaliyetlerimizi yönettik.

Başka bir ifadeyle vitrinde olmaktan çok piyasanın mutfağında olup mutfağı düzenlemeye ve bu konudaki faaliyetlerimizi üyelerimizle paylaşmaya, sermaye piyasalarıyla ilgili gelişmelerde, düzenlemelerde üyelerimizin farkındalıklarını artırmaya gayret gösterdik.

Bu çerçevede öncelikle 2014 yılında geniş bir katılımla belirleyip halka açık şirketlerin uygulaması için tavsiye ettiğimiz “Halka Açık Şirketlerde Etik Değerler” konulu çalışmamızı KOTEDER-Etik İtibar Derneği işbirliğinde düzenlediğimiz bir organizasyonla “Ortak Etik Beyanı İmza Töreni’ gerçekleştirdik. Çok sayıda şirket temsilcisi bu imza töreninde bizimle oldu.

Halen gönüllülük ilkesiyle yürürlükte olan halka açık şirketler için etik değerler bütününün kısa zamanda SPK tarafından Kurumsal Yönetim düzenlemelerinin bir parçası haline getirilmesi konusundaki beklenti ve gayretlerimiz 2017 yılında da devam edecektir .(bu konudaki düzenlemelerimize www.koteder.org adresinden ulaşılabilir).

Öte yandan yıl boyunca sermaye piyasasının gelişimi açısından önemli gördüğümüz için davet edilip destek verdiğimiz organizasyon ve çalışmaları şöyle özetleyebilirim.

- 2015 yılında destek vermeye başladığımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile birlikte borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” başlıklı projenin ilk aşamasında halka açık şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin değerlendirmelerini almak amacıyladüzenlenen çalıştaya katıldık.Çalıştaya üyelerimizin ilgi ve katılımı oldukça yüksek oldu.Proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)ile yaptığımız ortak çalışmalar çerçevesinde Birliğin “Güçlü Demokrasi Güçlü Sermaye Piyasaları” temalı ve çok geniş katılımlı ve başarılı geçen “Sermaye Piyasaları Kongresi”ni destekleyen dernekler arasında yer aldık.

- İlave olarak yıl boyunca Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde kurulan Sermaye Piyasaları Meclisinde sektörün önde gelen dernek temsilcileri ile birlikte halka açık şirketleri temsilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığındaki toplantılara katıldık, çalışmalara destek verdik, rapor ve öneriler hazırladık.

- Ayrıca yıl boyunca üyelerimizin katılımıyla sermaye piyasası mevzuatı konusundaki eğitimlerimiz devam etti.

- 2016 yılında Derneğimiz açısından önemli bir gelişme de Dernek tüzüğümüzün günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi oldu. Genel Kurulumuzda karar altına aldığımız haliyle tüzel kişi, gerçek kişi ve onursal üyelik koşullarımızı yeniden belirledik ve sermaye piyasası araçları (hisse senedi,borçlanma aracı vs) ihraçcılarının tamamının Derneğimize üye olabilirliğini sağladık. Bu değişiklikle çok daha geniş bir kesime hitap edecek şekilde üye sayımızın da artırılabilirliğini sağladık. Ayrıca derneğimizin iktisadi işletme ve akademi kurma yetkisini de karar altına aldık.

- 2016 yılıyla ilgili olarak kısaca özetlemeye çalıştığım faaliyetlerimizin yanı sıra sektörün bütün paydaşları tarafından dile getirilen bir ucuyla finansal okur yazarlığa değen ancak daha üst düzeyde tasarladığımız ve uzunca bir süredir üstünde çalıştığımız önemli bir projemizi de çok yakında üyelerimiz ve sektörle paylaşacağız.

Başlangıçta da değindiğim gibi 2016 zor ve sermaye piyasaları açısından özellikle de halka açılmalar, şirket birleşmeleri, devr almalar borçlanma araçları ihracı açısından istenen verimde  bir yıl olamadı.

Ancak KOTEDER olarak 2016 yılı boyunca yaptığımız faaliyetlerin bizi daha güçlü kılacağına ve 2017 yılında sermaye piyasalarında atılacak adımlara ivme katacağını düşünüyoruz.

 

NALAN ERKARAKAŞ

KOTEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
  • OLAĞAN GENEL KURUL 27 MAYIS 2019 KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 15 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da aynı adreste yapılacaktır. Sayın Üyelerimize duyurulur. Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dilek ve öneriler.
  • DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ KOTEDER & Hey Digital &RiskActive İŞBİRLİĞİYLE ŞİRKETLERDE DİJİTAL PAZARLAMA & İHRACAT UYGULAMALARI Moderatör: Nalan Erkarakaş-KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Katılımcılar: - Sedef Erdoğmuş-Hey Digital, Co-Founder & CEO - Güneş Kasap-RiskActive Projeler Koordinatörü Tarih ve saat: 27 Mayıs 2019, 13:00 -16:00 Yer: Windowist Tower, Maslak, İstanbul
  • IT FORUM TURKEY 29 OCAK 2019! KOTEDER IAMAI Partnerliğinde 29 Ocak 2019 tarihinde Fairmont Quasar Hotel'de 500 üst düzey yöneticinin 15'in üzerinde ülkeden katılımı ile gerçekleşecek olan IT Forum IT Forum Turkey'in medya partnerlari arasında yer alıyor. Etkinlikte KOTEDER üyelerine Konuşmacı, Sponsorluk ve Katılımcı ücretlerinde geçerli %25 indirim hakkı sağlanmıştır. Başvuru için www.itforumturkey.com
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.