Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HALKA ARZ KONFERANSI 22 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILDI!

Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) tarafından, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) işbirliği ile 22 Aralık 2015 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler Konferansı”nda sermaye piyasalarının başlangıç noktasını oluşturan halka arzlar tartışıldı. Özel sektör, kamu kurumları, akademisyen ve basın mensuplarını bir araya getiren konferansın ana konuşmacısı, dünyaca ünlü uzman Prof. Dr. Jay R. Ritter oldu. 

TSPB Başkanı İlhami Koç’un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç de birer konuşma yaptılar. 

Borsa İstanbul olarak halka arz konusunda her türlü ortak çalışma ve projeye hazır olduklarını dile getiren Dinç: “Halka arzlarda büyüme ve başarıyı sağlamak sektörde yer alan paydaşlar arasında güçlü iletişim ve güçlü işbirliği ile mümkün olacaktır. Sürdürülebilirlik güçlü bir finansman yapısını, profesyonel yönetimi, hesap verebilirliği, şeffaflığı ve başarıyı tüm paydaşlarla paylaşmayı kapsıyor. Bu maddelere en kısa yoldan ulaşmanın yolu ise halka açılmaktan geçiyor. Türkiye eğer kapasitesini artırmak, rekabetçi çağa ayak uydurmak, dünyanın önemli markalarını yaratmak istiyorsa, bunun ancak daha büyük bir sermaye piyasası ve daha fazla halka açık şirket ile mümkün olacaktır” dedi. 

Hedeflerinin gerek halka arz büyüklüğü ve halka açıklık oranı gerekse yatırımcı tabanı ile halka arz konusunda en iyi örneği oluşturmak olduğunu vurgulayan Dinç sözlerine şöyle devam etti:

“Borsa İstanbul olarak, şirketlerimizin sermaye piyasalarıyla ilgili farkındalığını artırarak ve gerekli pazarları hizmete alarak bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Bu adımlar, halka açılmayı düşünen firmalarımıza finansman sağlayacak, çok daha fazla yatırımcıyı ülkemize çekecek büyüyen arz miktarı halka açılmayı da destekleyecektir. Bunların ötesinde ise Türkiye’deki şirketlerimize örnek olmak ve kurumsallaşma yolunda en önemli adımı atmak için 2016 yılı içinde Borsa İstanbul’u kendi platformunda halka arz etmek istiyoruz.”

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş:

“Halka arzları teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve finans sistemimiz içinde kalıcı bir yere yerleştirmek istiyoruz.”

Halka arzları teşvik etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun çalışmalarının sürdüğünü belirten Ertaş: “Halka arz bir defalık bir işlem değil, şirketin hayatta olduğu sürece adeta tüm paydaşlarla bir evlilik, bir ömür boyu sürecek mutluluk ya da mutsuzluk. Halka arzları teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve finans sistemimiz içinde kalıcı bir yere yerleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 75 adet yeni düzenleme ile çok büyük ölçüde AB direktiflerine uyumlu yeni bir sermaye piyasası hukuki alt yapısı oluşturuldu” diyerek görüşlerini belirtti.

Ertaş, ayrıca yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti: 

“Ülkemizin Avrupa Birliği ile müzakere süreci ile eş zamanlı olarak sermaye piyasalarımızın da küresel sermaye piyasalarına entegrasyonu için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede, Kurulumuzca onaylanan ve pay ihraçlarında kullanılan izahname formatlarının, Avrupa Birliği izahname düzenlemelerine eşdeğer olarak kabul edilmesi için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority-ESMA) ile önemli bir proje yürütüyoruz. Bu projenin çok kısa bir sürede olumlu olarak sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Projenin tamamlanması, Kurulumuz çalışmalarının AB otoriteleri tarafından da kabulü anlamına gelecek ve Türk şirketlerinin AB üyesi ülkelerden fon sağlamalarını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. 

TSPB Başkanı İlhami Koç: 

"2015 yılında yalnızca 6 şirket, 119 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleştirdi"

Konuşmasında halka arzların son yıllarda Türkiye’de düşüş gösterdiğini vurgulayan Koç: “Türkiye’de halka arzlar konusunda arzu ettiğimiz sonuçlara henüz ulaşamadık. Özellikle, son yıllarda halka arzların sayısında önemli oranda bir azalma gözlemleniyor. 2015 yılında yalnızca 6 şirket, 119 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleştirdi. Bu azalmaya hem arz hem de talep tarafında yaşanan bazı olayların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Halka arzlar konusunda Birlik olarak kamuoyuna yönelik gerçekleştirdiğimiz bu konferanslar dışında başka çalışmalar da yapıyoruz. Birlik bünyesinde gönüllü sektör çalışanlarının yer aldığı bir çalışma grubu kurduk. 2013 yılında sektörün ortak çalışmasının ürünü olan “TSPB Halka Arz İlkeleri”ni kamuoyunun dikkatine sunduk. Halen bu ilkelerimiz yeniden gözden geçirilip güncelleniyor. Ayrıca bu konferansta ulaşacağımız görüş ve önerileri de yazılı hale getirip, üyelerimiz ve ilgili taraflarla paylaşacağız” dedi.

Jay Ritter: 

“Halka arzlarda şirketlerin büyüklüğü ve kurumsal yapısı önem taşıyor”

Dünya genelinde de halka arzların sayısında son yıllarda bir azalma olduğunu belirten Jay R. Ritter, Türkiye’deki halka arzları küresel piyasalarla karşılaştırdı. Ritter: “Son on yıla baktığımızda Türkiye’deki halka arzların sayısında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu aslında küresel piyasalarda görülen bir eğilim. Küresel alandaki başarılı halka arzlar, internet teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan teknoloji şirketleri sayesinde yaşandı. Fakat bu halka arzların hepsi Google veya Facebook gibi başarılı olamadı. Halka arzlarda şirketlerin büyüklüğü ve kurumsal yapısı önem taşıyor” diyerek görüşlerini belirtti.

Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen konferansta, “Halka Açılma: Nedenler, Yararlar, Sorunlar” ve “Halka Arz Aracılık ve Talep” başlıklı iki oturum düzenlendi.

KOTEDER Başkanı Nalan Erkarakaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, halka açılmanın avantajları ve şirketlerin bu süreçte yaşadığı sıkıntılar sektörün önemli isimleri tarafından mercek altına aldı. Panelistler arasında Pegasus Yatırımcı İlişkileri Direktörü Verda Beste Taşar, STFA Yatırım Holding Genel Müdürü Altan Dinç, Mesa Mesken Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, DeFacto Perakende CFO’su Önder Şenol ve Petkim Petrokimya Holding Genel Müdürü Sadettin Korkut yer aldı.

Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen “Halka Arz Aracılık ve Talep” başlıklı ikinci oturumda, talep tarafı halka arzlara liderlik eden kurum temsilcileri tarafından tartışıldı. Bu oturuma, SPK Başkan Yardımcısı Ayşegül Ekşit, Borsa İstanbul Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat Görgün, Ak Portföy Yönetimi Genel Müdürü Dr. Alp Keler, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü A. Erdal Aral ve Franklin Templeton Investments Kıdemli Başkan Yardımcısı Erman Kalkandelen katıldı.

Kaynak: Dünya


Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
  • OLAĞAN GENEL KURUL 27 MAYIS 2019 KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 15 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da aynı adreste yapılacaktır. Sayın Üyelerimize duyurulur. Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dilek ve öneriler.
  • DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ KOTEDER & Hey Digital &RiskActive İŞBİRLİĞİYLE ŞİRKETLERDE DİJİTAL PAZARLAMA & İHRACAT UYGULAMALARI Moderatör: Nalan Erkarakaş-KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Katılımcılar: - Sedef Erdoğmuş-Hey Digital, Co-Founder & CEO - Güneş Kasap-RiskActive Projeler Koordinatörü Tarih ve saat: 27 Mayıs 2019, 13:00 -16:00 Yer: Windowist Tower, Maslak, İstanbul
  • IT FORUM TURKEY 29 OCAK 2019! KOTEDER IAMAI Partnerliğinde 29 Ocak 2019 tarihinde Fairmont Quasar Hotel'de 500 üst düzey yöneticinin 15'in üzerinde ülkeden katılımı ile gerçekleşecek olan IT Forum IT Forum Turkey'in medya partnerlari arasında yer alıyor. Etkinlikte KOTEDER üyelerine Konuşmacı, Sponsorluk ve Katılımcı ücretlerinde geçerli %25 indirim hakkı sağlanmıştır. Başvuru için www.itforumturkey.com
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.