Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HALKA ARZ KONFERANSI 22 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILDI!

Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) tarafından, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) işbirliği ile 22 Aralık 2015 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler Konferansı”nda sermaye piyasalarının başlangıç noktasını oluşturan halka arzlar tartışıldı. Özel sektör, kamu kurumları, akademisyen ve basın mensuplarını bir araya getiren konferansın ana konuşmacısı, dünyaca ünlü uzman Prof. Dr. Jay R. Ritter oldu. 

TSPB Başkanı İlhami Koç’un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç de birer konuşma yaptılar. 

Borsa İstanbul olarak halka arz konusunda her türlü ortak çalışma ve projeye hazır olduklarını dile getiren Dinç: “Halka arzlarda büyüme ve başarıyı sağlamak sektörde yer alan paydaşlar arasında güçlü iletişim ve güçlü işbirliği ile mümkün olacaktır. Sürdürülebilirlik güçlü bir finansman yapısını, profesyonel yönetimi, hesap verebilirliği, şeffaflığı ve başarıyı tüm paydaşlarla paylaşmayı kapsıyor. Bu maddelere en kısa yoldan ulaşmanın yolu ise halka açılmaktan geçiyor. Türkiye eğer kapasitesini artırmak, rekabetçi çağa ayak uydurmak, dünyanın önemli markalarını yaratmak istiyorsa, bunun ancak daha büyük bir sermaye piyasası ve daha fazla halka açık şirket ile mümkün olacaktır” dedi. 

Hedeflerinin gerek halka arz büyüklüğü ve halka açıklık oranı gerekse yatırımcı tabanı ile halka arz konusunda en iyi örneği oluşturmak olduğunu vurgulayan Dinç sözlerine şöyle devam etti:

“Borsa İstanbul olarak, şirketlerimizin sermaye piyasalarıyla ilgili farkındalığını artırarak ve gerekli pazarları hizmete alarak bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Bu adımlar, halka açılmayı düşünen firmalarımıza finansman sağlayacak, çok daha fazla yatırımcıyı ülkemize çekecek büyüyen arz miktarı halka açılmayı da destekleyecektir. Bunların ötesinde ise Türkiye’deki şirketlerimize örnek olmak ve kurumsallaşma yolunda en önemli adımı atmak için 2016 yılı içinde Borsa İstanbul’u kendi platformunda halka arz etmek istiyoruz.”

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş:

“Halka arzları teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve finans sistemimiz içinde kalıcı bir yere yerleştirmek istiyoruz.”

Halka arzları teşvik etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun çalışmalarının sürdüğünü belirten Ertaş: “Halka arz bir defalık bir işlem değil, şirketin hayatta olduğu sürece adeta tüm paydaşlarla bir evlilik, bir ömür boyu sürecek mutluluk ya da mutsuzluk. Halka arzları teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve finans sistemimiz içinde kalıcı bir yere yerleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 75 adet yeni düzenleme ile çok büyük ölçüde AB direktiflerine uyumlu yeni bir sermaye piyasası hukuki alt yapısı oluşturuldu” diyerek görüşlerini belirtti.

Ertaş, ayrıca yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti: 

“Ülkemizin Avrupa Birliği ile müzakere süreci ile eş zamanlı olarak sermaye piyasalarımızın da küresel sermaye piyasalarına entegrasyonu için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede, Kurulumuzca onaylanan ve pay ihraçlarında kullanılan izahname formatlarının, Avrupa Birliği izahname düzenlemelerine eşdeğer olarak kabul edilmesi için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority-ESMA) ile önemli bir proje yürütüyoruz. Bu projenin çok kısa bir sürede olumlu olarak sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Projenin tamamlanması, Kurulumuz çalışmalarının AB otoriteleri tarafından da kabulü anlamına gelecek ve Türk şirketlerinin AB üyesi ülkelerden fon sağlamalarını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. 

TSPB Başkanı İlhami Koç: 

"2015 yılında yalnızca 6 şirket, 119 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleştirdi"

Konuşmasında halka arzların son yıllarda Türkiye’de düşüş gösterdiğini vurgulayan Koç: “Türkiye’de halka arzlar konusunda arzu ettiğimiz sonuçlara henüz ulaşamadık. Özellikle, son yıllarda halka arzların sayısında önemli oranda bir azalma gözlemleniyor. 2015 yılında yalnızca 6 şirket, 119 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleştirdi. Bu azalmaya hem arz hem de talep tarafında yaşanan bazı olayların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Halka arzlar konusunda Birlik olarak kamuoyuna yönelik gerçekleştirdiğimiz bu konferanslar dışında başka çalışmalar da yapıyoruz. Birlik bünyesinde gönüllü sektör çalışanlarının yer aldığı bir çalışma grubu kurduk. 2013 yılında sektörün ortak çalışmasının ürünü olan “TSPB Halka Arz İlkeleri”ni kamuoyunun dikkatine sunduk. Halen bu ilkelerimiz yeniden gözden geçirilip güncelleniyor. Ayrıca bu konferansta ulaşacağımız görüş ve önerileri de yazılı hale getirip, üyelerimiz ve ilgili taraflarla paylaşacağız” dedi.

Jay Ritter: 

“Halka arzlarda şirketlerin büyüklüğü ve kurumsal yapısı önem taşıyor”

Dünya genelinde de halka arzların sayısında son yıllarda bir azalma olduğunu belirten Jay R. Ritter, Türkiye’deki halka arzları küresel piyasalarla karşılaştırdı. Ritter: “Son on yıla baktığımızda Türkiye’deki halka arzların sayısında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu aslında küresel piyasalarda görülen bir eğilim. Küresel alandaki başarılı halka arzlar, internet teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan teknoloji şirketleri sayesinde yaşandı. Fakat bu halka arzların hepsi Google veya Facebook gibi başarılı olamadı. Halka arzlarda şirketlerin büyüklüğü ve kurumsal yapısı önem taşıyor” diyerek görüşlerini belirtti.

Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen konferansta, “Halka Açılma: Nedenler, Yararlar, Sorunlar” ve “Halka Arz Aracılık ve Talep” başlıklı iki oturum düzenlendi.

KOTEDER Başkanı Nalan Erkarakaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, halka açılmanın avantajları ve şirketlerin bu süreçte yaşadığı sıkıntılar sektörün önemli isimleri tarafından mercek altına aldı. Panelistler arasında Pegasus Yatırımcı İlişkileri Direktörü Verda Beste Taşar, STFA Yatırım Holding Genel Müdürü Altan Dinç, Mesa Mesken Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, DeFacto Perakende CFO’su Önder Şenol ve Petkim Petrokimya Holding Genel Müdürü Sadettin Korkut yer aldı.

Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen “Halka Arz Aracılık ve Talep” başlıklı ikinci oturumda, talep tarafı halka arzlara liderlik eden kurum temsilcileri tarafından tartışıldı. Bu oturuma, SPK Başkan Yardımcısı Ayşegül Ekşit, Borsa İstanbul Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat Görgün, Ak Portföy Yönetimi Genel Müdürü Dr. Alp Keler, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü A. Erdal Aral ve Franklin Templeton Investments Kıdemli Başkan Yardımcısı Erman Kalkandelen katıldı.

Kaynak: Dünya


Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
 • GENEL KURULUMUZ 31 MAYISTA Sayın Üyemiz, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 23 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da yine aynı adreste yapılacaktır. Ayrıca, Genel Kurul öncesi saat 14:00-16:00 arasında iRes Financial Research & Advisory firması kurucu ve yöneticisi Sn. Zekeriya ÖZTÜRK ile "Türkiye ve Genel Olarak Dünya Ekonomisine Bakış: Bizi neler Bekliyor?" temalı bir Yuvarlak Masa Toplantısı ile bir ufuk turu yapacağız. Sn. ÖZTÜRK'ün kısa özgeçmişi aşağıda yer almaktadır: GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyetlerle ilgili federasyon, dernek, birlik ve üst kuruluşlara üye olunması konusunda gerekli kararları alma, prosedürleri uygulama ve delege bildirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 8. Sermaye piyasalarının ihtiyacı olan nitelikli yönetici yetiştirilmesi amacıyla Dernek tüzüğünün 4) n ve ö maddeleri ile 16) e maddesi doğrultusunda eğitim programı oluşturulan KOTEDER AKADEMİ’nin kurulması ile yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla işbirliği yapılması, akademi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9. 2018 yılından itibaren uygulanacak kurumsal ve bireysel üyelik aidatının belirlenmesi. 10. Dilek ve öneriler.
 • İGA'DA FLAŞ ATAMA! İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli ismi KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. H. Kadri Samsunlu atandı. KOTEDER ailesi olarak kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • KOTEDER FORUM İSTANBUL 2017'DE! Forum İstanbul 2017'ye KOTEDER'i temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sevdil Yıldırım panelist olarak katıldı. Eski SPK Başkanı Prof. Vedat Akgiray tarafından yönetilen panelde Türkiye Varlık Fonu tartışıldı.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • BURSA ÇİMENTO A.Ş. ÜYEMİZ OLDU! BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. KOTEDER KURUMSAL ÜYELERİMİZ ARASINA KATILDI! YETKİLİ TEMSİLCİLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ SN. H. NALAN GÜZEL ve GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SN. FERRUH ŞENTEPE 23 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILARAK BİZE GÜÇ VERDİLER.
 • ACI KAYBIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU BİR ÖNCEKİ KOTEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU'NU KAYBETTİK!
 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET! Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde saat 16:00’da saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde yapılacaktır.
 • KOTEDER ETİK İLKELERİ AÇIKLANDI! TEİD ve KOTEDER işbirliği ile hazırlanan Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler 13 Ocak 2016 günü The Marmara Otelinde yapılan imza töreni ve gala yemeğinde açıklandı.
 • BİST KOTASYON YÖNERGESİ EĞİTİMİ! YENİ BİST KOTASYON YÖNERGESİ VE UYGULAMALARI KOTEDER, SPL ve BORSA İSTANBUL işbirliği ile 26 Kasım 2015 tarihinde SPL Eğitim salonlarında düzenlenecek.
 • SOSYAL SORUMLULUK ÇAĞRISI! Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) sizleri Sosyal Sorumluluğa Davet ediyor! Vakfın kısa tarihçesi ve faaliyetleri haberin devamında yer almaktadır:
 • SPK Başkanı:Halka Arzlar Artacak SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Koteder) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Konferansı'nda Reuters'a yaptığı değerlendirmede, global risk algısında bir değişim yaşandığını ve şirketlerin daha fazla borçlanarak büyümesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.
 • KONFERANSIMIZ BAŞARILI GEÇTİ! KOTEDER, SPK ve YÖİKK ev sahipliğinde, yatırım ortamını birlikte iyileştirmek, payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uyumuna yönelik bilgileri paylaşmak, aynı zamanda sermaye piyasası paydaşı olan şirketlerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunları dile getirmek ve çözüm üretmek amaçlı eylem planlarını belirlemek üzere, 5 Mayıs 2015 Salı günü Wyndham Grand Levent İstanbul Otel’de yapılan Kurumsal Yönetim Konferansımız başarıyla tamamlandı.
 • KOTEDER BASINDA! DEV RÖPORTAJ! Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ Borsa Gündem'den Serap SÜRMELİ'nin sorularını yanıtladığı röportajda Sermaye Piyasaları ve Halka Açık Şirketlere yönelik olarak KOTEDER'in vizyon, misyon ve faaliyetlerini kamu oyu ile paylaştı. Röportajın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. http://www.borsagundem.com/borsa-kulis/koteder-tesvik-duzenlemesi-hayata-gecmeli-635306_p461124.htm
 • BASINDA ARAMA KONFERANSI! TSPB Başkanı Koç, ev sahipliği yaptığı Sapanca’daki zirvede Borsagundem.com’un sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı
 • KOTEDER ARAMA KONFERANSINDAYDI! TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 20 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen “Sermaye Piyasasının Yeni Yol Haritası İçin Arama Konferansı”na KOTEDER’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ katıldı.
 • ÖZEL DURUMLAR EĞİTİMİ YAPILDI Yeni Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi Uygulamalı Eğitimi 9 Eylülde SPL Eğitim Salonlarında gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.
 • KOTEDER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER ve SPL İŞBİRLİĞİ İLE KOTE ŞİRKETLER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER 9 Eylül 2014 tarihinde SPL Eğitim Salonlarında "Uygulamadan Örneklerle Yeni Tebliğ ve Rehber’e Göre Özel Durumlar" konulu bir eğitim programı daha düzenliyor. Daha önceki eğitimlerde olduğu gibi eğitim ücreti 500.-TL+KDV(%18)olup; KOTEDER üyelerine ve Kurumsal Üyelik için başvuran şirket personeline %50 indirimlidir.
 • YENİ İPOTEK FİNANSMANI TEBLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİ YAYIMLADI İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Çağdaş konut finansmanı (mortgage) sisteminin kurulmasına yönelik olarak ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
 • TSPB'de yeni başkan İlhami Koç Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığına, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlhami Koç getirildi
 • PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ DEĞİŞTİ Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1 sayılı Tebliğ)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) 22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER SPK "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"i yayımladı.
 • SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİNİ YAYINLADI Sermaye Piyasası Kurulu 27/06/2014 tarihli 2014/19 sayılı Haftalık Bülteni ile Özel Durumlar Rehberini yayımlamıştır.
 • Sorun üçgeni mi, kısır döngü mü? Abdurrahman Yıldırım' ın kaleminden >>
 • IMKB Tarihin en büyük halka arzı >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Yeni düzenlemeler >
 • Muhasebe Standartlarında Finansal tablo düzenleyecek firmalar >
 • Şirket Müdürlerinin Yeni Kabusu Ticarete terk suçu >
 • Bakanlar Kurulu Kararı Bağımsız Denetim Şirketlerinin Belirlenmesi >
 • SPK başkanı Vahdettin Ertaş Piyasalarda güveni artıracağız >
 • Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Esaslar Tebliği >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Banka yönetimine koltuk ekleniyor >
 • Vahdettin Ertaş Uyardı Şirketlere temettü uyarısı >
 • KOTEDER de Yönetim Değişti Önemli isimler görevde.
 • Koteder Yönetim Kurulu Borsa Başkanını ziyaret etti
 • KOTEDER BAŞKANI Nalan ERKARAKAŞ SPK BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
 • ACI KAYBIMIZ Bedii Ensari vefat etti.
 • KOTASYON YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Derneğimiz danışmanından verilen bilgi >
 • Etik Zirvesi 2014 Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü
 • KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULU 22 Mayıs 2014 günü saat 16:00’da
 • Kote Şirketler Eğitimleri - 2 İSTANBUL 27 Mayıs 2014
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.