Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KURUMSAL YÖNETİM KONFERANSININ BASINDA YANKILARI!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, bağımsız yönetim kurulu üye bulundurma zorunluluğunu getirdiklerini belirterek, "Bakıyoruz, üniversiteden arkadaşım, kulüpten arkadaşım, hısım akraba gibi gerekçelerle seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden bir fayda gelmez, bu amaçların hiçbirine hizmet etmez" dedi. Kurumsal Yönetim Konferansı, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2014 - 2015 Eylem Planı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ev sahipliğinde, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) iş birliği ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Ertaş, açılış konuşmasında, YOİKK'in, 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen "Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" çerçevesinde oluşturulduğunu anımsatarak, Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, ve işletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıdığını söyledi. Finansal krizin üzerinden 7 yıl geçtiğini, ancak krizin neden çıktığı ve nasıl çözüleceğine dair tartışmaların halen devam ettiğini dile getiren Ertaş, bir yandan istikrarlı bir ekonomik büyüme ve istihdam artışı hedeflenirken, diğer taraftan da borçluluk düzeyini aşağıya çeken politikaların benimsendiğini anlattı. Ertaş, ekonomik büyüme ve istihdam artışının şüphesiz yeterli yatırımın varlığı bağlı olduğunu, tasarrufların reel ekonomiye uzun dönemli yatırım olarak aktarımında sermaye piyasalarının daha etkin kullanılmasının bugünün koşullarında kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, kurumsal yönetimin de bu çerçeve içinde önemli bir bileşen olduğunu aktardı. Kurumsal yönetimin kısaca; açıklık, şeffaflık, şirket için prosedürlerin belirli ve yazılı olması ve karar süreçlerinde tüm paydaşların çıkarlarının dikkate alınmasını öngören bir dizi ilkeler bütünü olduğunu anlatan Ertaş, şunları kaydetti: "Neden kurumsal yönetim? Batıda yapılan birçok akademik araştırma kurumsal yönetim ilkelerini tam ve sürekli uygulayan şirketlerin; hem bankalardan hem de sermaye piyasalarından daha kolay ve daha ucuz kaynak bulabildiğini, hisse senetlerinin borsa performanslarının ilkelere uymayan şirketlere göre daha yüksek olduğunu, nitelikli kişileri istihdam etme fırsatı sağladığını, yatırımcı güveninin artmasına katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle kurumsal yönetim ilkelerinin (KYİ) etkin ve tutarlı şekilde uygulanması, günümüz koşullarında vazgeçilmez bir zorunluluktur." Ertaş, 2008 krizinin neden ortaya çıktığı sorusuna verilen cevaplardan birisinin, ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin aşırı borçluluğu yanında "kurumsal yönetim alanında yaşanan zafiyetler" olduğunu belirtti. Başta finans sektörü olmak üzere, şirketlerin risklerini yeterince değerlendirmediklerini ve ortaklarına bu konuda şeffaf olmadıklarını gösteren pek çok rapor yayımlandığını belirten Ertaş, "Özellikle şirketlerin risk yönetim politikaları, üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, yönetim kurullarının başarısızlıkları, krizin ortaya çıkmasında önemli olan faktörlerden sadece birkaçıdır. Yapılan araştırmalar, sermaye piyasalarına ve şirketler kesimine güvenin azaldığını ortaya koymaktadır" dedi. 'BİR ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU FIRTINALI BİR OKYANUSTA GEMİSİNİ YÜRÜTEN KAPTATA BENZER' Küresel ölçekte yatırımcı güvenini sağlayabilmek için tüm ülkelerin, tüm finansal kuruluşların kurumsal yönetim ilkelerini benimseme ve uygulama konusunda daha ileri adımlar atmalarına ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Ertaş, bu adımların kapsayıcı, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefi için son derece önemli olduğunu dile getirdi. Ertaş, bunu başaran ülkeler ve şirketlerin sermaye piyasalarından daha kolay ve daha düşük maliyetle kaynak sağlayacağını, diğerlerinin ise yarışta geride kalacağını söyledi. Son dönemde global risk algısında bir değişim yaşandığını, Fed'in faiz politikaları ile birlikte tasarrufların ABD piyasalarına yöneldiğini ifade eden Ertaş, "Böyle bir konjonktürde şirketlerimizin küresel yarışta yer alabilmeleri ve finans kaynaklarına kolay ve düşük maliyetle erişebilmelerinin olmazsa olmaz şartı kurumsal yönetim ilkelerini bünyelerine taşımalarıdır" dedi. Türkiye'deki yatırım ortamının hiç şüphesiz rekabet etme gücünü belirleyen temel unsur olduğuna dikkati çeken Ertaş, Dünya Ekonomi Forumu'nun 2014-2015 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye'nin 144 ülke arasında 45. sırada bulunduğunu ve sağlanan ekonomik ve siyasi istikrarla birlikte Türkiye'nin son 4 yılda 16 basamak yükseldiği bilgisini paylaştı. Vahdettin Ertaş, Türkiye'nin genel rekabet ivmesinin pozitif olmakla birlikte, gelinen noktayı yeterli görmeyip daha yüksek sıralara ulaşmak için kurumsal yönetim ilkelerinin kritik öneme sahip olduğuna işaret etti. Kurumsal yönetim ilkelerinin sadece borsaya kote şirketler için değil aile şirketleri ve kamu yönetimini kapsayan bir anlayışa dönüştüğünü belirten Ertaş, şunları kaydetti: "Bu anlayışla SPK olarak uluslararası normlar, ilkeler ve ülkemizin bu konudaki tecrübelerini de dikkate alarak kurumsal yönetim mevzuatımızı yeniledik, zorunlu ve gönüllü ilkeleri belirledik. Bizim beklentimiz bu ilkeleri SPK istedi diye değil şirketlerimizin bunun faydasına inanarak kendiliğinden bu aksiyonu almalarıdır. Bu anlayış daha şeffaf ve daha dürüst bir finansal raporlama sürecini başlatacaktır. SPK olarak en önemli yol alma ihtiyacımız yönetim kurullarının yapılanmasıdır. Bir şirkette yönetim kurulu fırtınalı bir okyanusta gemisini yürüten kaptana benzer. Yönetim kurulları hem şirketlerin performansını hem de ülke ekonomisinin geleceği için son derece önemlidir." Bağımsız yönetim kurulu üye bulundurma zorunluluğu kuralını getirdiklerini anımsatan Ertaş, "Bakıyoruz, üniversiteden arkadaşım, kulüpten arkadaşım, hısım akraba gibi gerekçelerle seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden bir fayda gelmez, bu amaçların hiçbirine hizmet etmez" dedi. Burada şirketlere düşen görevin, yöneticilik deneyimine sahip, bilgisi ve profesyonel deneyimleri elverişli, nitelikli kişileri seçmeleri gerektiğini dile getiren Ertaş, bu şartın küresel rekabet ve şirket performansı için oldukça önemli olduğunu söyledi. Ertaş, yönetim kurulu başkanı ile genel müdürlük görevinin de birbirinden ayrıştırılması gerektiğini, bu yolla yönetim kurullarının bağımsızlığı ve şirket performansının artırılmasının sağlanacağını kaydetti. "YA KÜÇÜK OLSUN BENİM OLSUN YA DA BÜYÜK OLSUN BİZİM OLSUN SEÇENEKLERİNDEN BİRİNİ SEÇECEĞİZ" Vahdettin Ertaş, payları BIST ulusal, ikinci ulusal ve kurumsal ürünler pazarında işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye oranı için yüzde 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulması istendiğini anımsatarak, "Kota düzenlerimizin üzerinden iki genel kurul dönemi geçmiş olmasına rağmen kadın yönetim kurulu üye oranlarımızda ve sayımızda artış henüz yeterli düzeye ulaşmış değil" diye konuştu. Şirketlerde "yatırımcı ilişkileri bölümünün" son derece önemli olduğunu anlatan Ertaş, her halka açık şirketin böyle bir departmanı oluşturması ya da bu konuda bilgili ve tecrübeli kişilerin istihdam edilmesi gerektiğini ifade etti. Ertaş, OECD'nin finansal istikrar bakımından temel 12 uluslararası standarttan birisi olarak kurumsal yönetim ilkelerini belirlediğini, bu ilkelerin statik olmayıp değişen ekonomik şartlara ve edinilen tecrübelere göre zaman zaman revize edildiğini söyledi. SPK'nın OECD kurumsal yönetim ilkelerinin gözden geçirilmesi çalışma grubunda olduğunu ve iki hafta önce yeni ilkelerinin taslağını açıkladıklarını anlatan Ertaş, kasım ayında G20'de başkanlar düzeyinde bu ilkeleri dünyaya duyuracaklarını ve ilkelerin ismini de "İstanbul İlkeleri" olarak koymak için çalıştıklarını aktardı. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olma hedefi yolundaki Türkiye'nin şirket kültürünü geliştirmek, asırlık küresel ölçekte şirket oluşturmak için kurumsal yönetim prensiplerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Ertaş, "Kısaca ya 'küçük olsun benim olsun (KOBO)' ya da 'büyük olsun bizim olsun (BOBO)' seçeneklerinden birini seçeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. "HALKA AÇILMALAR ÖZENDİRİLMELİ" Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ise KOTEDER olarak üke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinden yola çıkarak, halka açılmaların özendirilmesi, Türkiye'deki yatırım ortamının finansmanında krediye bağımlılığın azaltılması ve şirketlere uzun dönemde değer yaratma ve büyümenin yolunun sermaye piyasalarından geçtiğinin anlatılmasının amaçları olduğunu söyledi. Tüm bunların yanı sıra halihazırda halka açık şirketlerin mevzuat ve uygulamada yaşadıkları sorunların çözümünde kendilerine destek olduklarını ifade eden Erkarakaş, şirketlerle birlikte yerli ve yabancı fonların, tasarrufların öncelikli adreslerini oluşturacak sermaye piyasası oluşturmalarına katkıda bulunduklarını kaydetti. Konferansta "Kurumsal Yönetim ve Borsa Şirketleri, Genel Kurullar ve Yatırımcı Hakları Yönetim Kurulları, Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri" ile "Türkiye'de Kurumsal yönetim Uygulamaları: Fırsatlar ve Zorluklar" konulu iki faklı oturum gerçekleştirildi. AA
Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
 • GENEL KURULUMUZ 31 MAYISTA Sayın Üyemiz, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 23 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da yine aynı adreste yapılacaktır. Ayrıca, Genel Kurul öncesi saat 14:00-16:00 arasında iRes Financial Research & Advisory firması kurucu ve yöneticisi Sn. Zekeriya ÖZTÜRK ile "Türkiye ve Genel Olarak Dünya Ekonomisine Bakış: Bizi neler Bekliyor?" temalı bir Yuvarlak Masa Toplantısı ile bir ufuk turu yapacağız. Sn. ÖZTÜRK'ün kısa özgeçmişi aşağıda yer almaktadır: GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyetlerle ilgili federasyon, dernek, birlik ve üst kuruluşlara üye olunması konusunda gerekli kararları alma, prosedürleri uygulama ve delege bildirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 8. Sermaye piyasalarının ihtiyacı olan nitelikli yönetici yetiştirilmesi amacıyla Dernek tüzüğünün 4) n ve ö maddeleri ile 16) e maddesi doğrultusunda eğitim programı oluşturulan KOTEDER AKADEMİ’nin kurulması ile yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla işbirliği yapılması, akademi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9. 2018 yılından itibaren uygulanacak kurumsal ve bireysel üyelik aidatının belirlenmesi. 10. Dilek ve öneriler.
 • İGA'DA FLAŞ ATAMA! İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli ismi KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. H. Kadri Samsunlu atandı. KOTEDER ailesi olarak kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • KOTEDER FORUM İSTANBUL 2017'DE! Forum İstanbul 2017'ye KOTEDER'i temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sevdil Yıldırım panelist olarak katıldı. Eski SPK Başkanı Prof. Vedat Akgiray tarafından yönetilen panelde Türkiye Varlık Fonu tartışıldı.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • BURSA ÇİMENTO A.Ş. ÜYEMİZ OLDU! BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. KOTEDER KURUMSAL ÜYELERİMİZ ARASINA KATILDI! YETKİLİ TEMSİLCİLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ SN. H. NALAN GÜZEL ve GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SN. FERRUH ŞENTEPE 23 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILARAK BİZE GÜÇ VERDİLER.
 • ACI KAYBIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU BİR ÖNCEKİ KOTEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU'NU KAYBETTİK!
 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET! Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde saat 16:00’da saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde yapılacaktır.
 • KOTEDER ETİK İLKELERİ AÇIKLANDI! TEİD ve KOTEDER işbirliği ile hazırlanan Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler 13 Ocak 2016 günü The Marmara Otelinde yapılan imza töreni ve gala yemeğinde açıklandı.
 • BİST KOTASYON YÖNERGESİ EĞİTİMİ! YENİ BİST KOTASYON YÖNERGESİ VE UYGULAMALARI KOTEDER, SPL ve BORSA İSTANBUL işbirliği ile 26 Kasım 2015 tarihinde SPL Eğitim salonlarında düzenlenecek.
 • SOSYAL SORUMLULUK ÇAĞRISI! Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) sizleri Sosyal Sorumluluğa Davet ediyor! Vakfın kısa tarihçesi ve faaliyetleri haberin devamında yer almaktadır:
 • SPK Başkanı:Halka Arzlar Artacak SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Koteder) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Konferansı'nda Reuters'a yaptığı değerlendirmede, global risk algısında bir değişim yaşandığını ve şirketlerin daha fazla borçlanarak büyümesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.
 • KONFERANSIMIZ BAŞARILI GEÇTİ! KOTEDER, SPK ve YÖİKK ev sahipliğinde, yatırım ortamını birlikte iyileştirmek, payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uyumuna yönelik bilgileri paylaşmak, aynı zamanda sermaye piyasası paydaşı olan şirketlerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunları dile getirmek ve çözüm üretmek amaçlı eylem planlarını belirlemek üzere, 5 Mayıs 2015 Salı günü Wyndham Grand Levent İstanbul Otel’de yapılan Kurumsal Yönetim Konferansımız başarıyla tamamlandı.
 • KOTEDER BASINDA! DEV RÖPORTAJ! Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ Borsa Gündem'den Serap SÜRMELİ'nin sorularını yanıtladığı röportajda Sermaye Piyasaları ve Halka Açık Şirketlere yönelik olarak KOTEDER'in vizyon, misyon ve faaliyetlerini kamu oyu ile paylaştı. Röportajın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. http://www.borsagundem.com/borsa-kulis/koteder-tesvik-duzenlemesi-hayata-gecmeli-635306_p461124.htm
 • BASINDA ARAMA KONFERANSI! TSPB Başkanı Koç, ev sahipliği yaptığı Sapanca’daki zirvede Borsagundem.com’un sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı
 • KOTEDER ARAMA KONFERANSINDAYDI! TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 20 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen “Sermaye Piyasasının Yeni Yol Haritası İçin Arama Konferansı”na KOTEDER’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ katıldı.
 • ÖZEL DURUMLAR EĞİTİMİ YAPILDI Yeni Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi Uygulamalı Eğitimi 9 Eylülde SPL Eğitim Salonlarında gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.
 • KOTEDER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER ve SPL İŞBİRLİĞİ İLE KOTE ŞİRKETLER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER 9 Eylül 2014 tarihinde SPL Eğitim Salonlarında "Uygulamadan Örneklerle Yeni Tebliğ ve Rehber’e Göre Özel Durumlar" konulu bir eğitim programı daha düzenliyor. Daha önceki eğitimlerde olduğu gibi eğitim ücreti 500.-TL+KDV(%18)olup; KOTEDER üyelerine ve Kurumsal Üyelik için başvuran şirket personeline %50 indirimlidir.
 • YENİ İPOTEK FİNANSMANI TEBLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİ YAYIMLADI İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Çağdaş konut finansmanı (mortgage) sisteminin kurulmasına yönelik olarak ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
 • TSPB'de yeni başkan İlhami Koç Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığına, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlhami Koç getirildi
 • PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ DEĞİŞTİ Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1 sayılı Tebliğ)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) 22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER SPK "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"i yayımladı.
 • SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİNİ YAYINLADI Sermaye Piyasası Kurulu 27/06/2014 tarihli 2014/19 sayılı Haftalık Bülteni ile Özel Durumlar Rehberini yayımlamıştır.
 • Sorun üçgeni mi, kısır döngü mü? Abdurrahman Yıldırım' ın kaleminden >>
 • IMKB Tarihin en büyük halka arzı >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Yeni düzenlemeler >
 • Muhasebe Standartlarında Finansal tablo düzenleyecek firmalar >
 • Şirket Müdürlerinin Yeni Kabusu Ticarete terk suçu >
 • Bakanlar Kurulu Kararı Bağımsız Denetim Şirketlerinin Belirlenmesi >
 • SPK başkanı Vahdettin Ertaş Piyasalarda güveni artıracağız >
 • Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Esaslar Tebliği >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Banka yönetimine koltuk ekleniyor >
 • Vahdettin Ertaş Uyardı Şirketlere temettü uyarısı >
 • KOTEDER de Yönetim Değişti Önemli isimler görevde.
 • Koteder Yönetim Kurulu Borsa Başkanını ziyaret etti
 • KOTEDER BAŞKANI Nalan ERKARAKAŞ SPK BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
 • ACI KAYBIMIZ Bedii Ensari vefat etti.
 • KOTASYON YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Derneğimiz danışmanından verilen bilgi >
 • Etik Zirvesi 2014 Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü
 • KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULU 22 Mayıs 2014 günü saat 16:00’da
 • Kote Şirketler Eğitimleri - 2 İSTANBUL 27 Mayıs 2014
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.