Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HALKA AÇIK ŞİRKETLER İÇİN ETİK İLKELERİMİZ
1) Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. 2) Halka açık bir şirket olmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak, yatırımcılarda güveni sarsacak uygulamalardan kaçınırız. 3) Sermaye piyasasını paydaşlarımızla çıkılan “uzun soluklu” bir yolculuk olarak görür, bu yolculukta onlara değer katmayı hedefleriz. 4) Kurumsal yönetim ilkelerini özümser, zorunlu ilkeler dışında gönüllü ilkelere de uyum konusunda azami özeni gösteririz. 5) Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve iş ilişkilerimizde öncelikli değerler olarak kabul ederiz. 6) Bilgi gizliliği ve güvenliğini temin etmeye ve çalışanlarımızın içsel bilgileri kullanarak kendilerine ve üçüncü kişilere yarar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız. 7) Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız. 8) Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin tarafsız karar vermelerini ve davranışlarını etkileyecek nitelikte hediyeler almalarını engelleriz. 9) İşe alım ve terfilerde liyakata önem veririz. Bu konuda yazılı kurumsal şirket politikaları geliştirir ve uyarız. 10) Faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu,idari merci, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız. 11) Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı kabul ederiz. 12) İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz. 13) Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz. 14) Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında politikalar geliştirir ve destekleriz. 15) Bağış verilmesi konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerini ve etik ilkeleri dikkate alarak şirket politikaları belirler ve uyarız. 16) Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz. 17) Etik ilkelerimizin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
  • IT FORUM TURKEY 29 OCAK 2019! KOTEDER IAMAI Partnerliğinde 29 Ocak 2019 tarihinde Fairmont Quasar Hotel'de 500 üst düzey yöneticinin 15'in üzerinde ülkeden katılımı ile gerçekleşecek olan IT Forum IT Forum Turkey'in medya partnerlari arasında yer alıyor. Etkinlikte KOTEDER üyelerine Konuşmacı, Sponsorluk ve Katılımcı ücretlerinde geçerli %25 indirim hakkı sağlanmıştır. Başvuru için www.itforumturkey.com
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.