Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AMAÇ

Derneğin amacı; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmaktır. Pay Senetleri Borsa'da işlem gören üç yüzün üzerindeki şirket yöneticilerinin de, dernek çatısı altında toplanarak, bir bölümü aşağıda sıralanan konular üzerinde gönüllü çalışmalar yapmak amacındadır. 

Serbest piyasa ekonomisi modelinde temel yapı taşının halka açık anonim ortaklıklar olduğu görüşünün kamu oyunda ve ilgili merciler nezdinde benimsetilmesi,

Ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirilmesi,

Halka açılmaların önündeki bürokratik ve mali engellerin kaldırılması veya en azından hafifletilmesi,

Ortaklıkların sermaye piyasasından, tahvil ve finansman bonosu gibi enstrümanlar aracılığıyla uzun vadeli kaynak sağlayabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması,

İlgili kurumlarla yakın işbirliği içinde bulunularak, halka açık şirketlerin sermaye piyasasına ilişkin genel nitelikli sorunlarına çözüm aranması,

Kurumsal yönetim ilke ve kurallarının halka açık ortaklıklarca benimsenmesine çalışılması, böylece yerli ve yabancı yatırımcıların bu kuruluşlara olan güveninin pekiştirilmesi,

Halka açık ortaklıkların yönetim kadroları arasında işbirliği ve dayanışmanın sağlanması,

Yatırımcılardan gelen genel şikayet, tenkit ve dileklerin değerlendirilmesi ve takibi,

Benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliğine gidilerek bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşımı,

Üniversitelerle işbirliği yapılarak; genel olarak sermaye piyasaları ve özellikle halka arzlar konusunda konferanslar, paneller düzenlenmesi ve böylece, geleceğin bürokrat ve iş adamlarının bu piyasaya olan ilgilerinin arttırılması.


http://www.vergidunyasi.com.tr/images/new/tw.png                                                     http://www.vergidunyasi.com.tr/images/new/fb.png